Általános Felhasználási Feltételek

 

TREEMISSION 

Általános Felhasználási Feltételek

Hatály: 2016. október 1-től

 

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: a „Felhasználási Feltételek”) határozzák meg a TreeMission Klíma- és Környezetvédő Innovációs Egyesület (továbbiakban: Egyesület) kizárólagos tulajdonában álló és működtetett www.treemission.eu elnevezésű weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal”) felhasználásának a feltételeit.

 

Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalon regisztrál, saját fiókot/identitást hoz létre (a továbbiakban: a „Felhasználó”). A Weboldalon való regisztrációval, illetve a Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket. A Felhasználási Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételek változásait nyomon követi. A Weboldalt kiskorúak nem használhatják. Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Felhasználási Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított Felhasználási Feltételek publikálásra kerültek a Weboldalon. A Weboldal üzemeltetői mind a jelen Felhasználási Feltételekben, mint a Weboldalon „OXYMANÓ”  "TreeMission" vagy „OXYMANÓ PROGRAM” néven is szerepelhetnek.

 

I. A Weboldal működési elve

A Weboldal egy, a közösségi tájékoztatási és kedvezményes kupon lehívására és felhasználására szolgáló oldal. A kuponokkal  a felhasználó jelentős kedvezményekkel jogosult bizonyos ideig különböző szolgáltatásokat, termékeket megvásárolni, ezzel egy időben a vásárlása után a kedvezményadó partner a Szolgáltatói szerződésében foglaltak mértékében támogatja a felhasználó által a weboldalon megadott óvoda faültetési programját. Következő Lépés fenntartja magának a jogot arra, hogy a Weboldal bármely részét bármikor megváltoztassa vagy akár megszüntesse.

 

II. Regisztráció, a Weboldal használata

Regisztráció nélkül is fel lehet iratkozni az TreeMission hírlevelére: ebben az esetben a „Feliratkozás hírlevélre” gombra való kattintást követően a feliratkozó személy a feliratkozás után pár másodperccel egy e-mailt kap, amelyben meg kell erősíteni a feliratkozását. Ezt követően a TreeMission újabb Programjairól, Ajánlatairól e-mailben értesítést kap. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni. Az Ajánlatokban foglalt kedvezményekben való részesüléshez regisztráció szükséges.

2.1 Regisztráció

A felhasználók a Weboldalt előzetes regisztráció útján vehetik igénybe, amely az alábbi két módon lehetséges:

2.1.1 Közvetlen regisztráció: Az oldalon található „Regisztráció” gombra kattintva felhasználó nevet választ magának, majd személyes adatai (vezetéknév, keresztnév), működő és valós e-mail címe, jelszava, majd megerősített jelszava megadása után az általa megadott e-mail címre egy, a regisztráció megerősítését kérő e-mailt kap. A megerősítést kérő e-mailben található linkre kattintva véglegesíti a regisztrációját, ezt követően azonnal jogosult a Weboldal valamennyi szolgáltatását igénybe venni.

A Weboldalon bármilyen módon való regisztrációval a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Weboldal működtetője a Weboldallal kapcsolatos hírleveleket, ajánlatokat, értesítéseket küldjön számára a regisztrációkor megadott e-mail címére.

Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy TreeMission regisztrációkor elkérje postázási címét, adott esetben telefonszámát illetve foglalkozásának megjelölését, valamint egyéb, a Felhasználót érintő személyes adatokat. Következő Lépés a személyes adatokat kizárólag saját célból használhatja fel, az Adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően, azokat harmadik személyeknek csak jogszabályi vagy hatósági kötelezés esetén adhatja át.

 

2.2 A Weboldal használata

2.2.1 Az Ajánlat igénybevétele

Amennyiben a Felhasználó valamely Ajánlatban meghatározott Szolgáltatásra vonatkozó kupont le kívánja hívni, úgy a "Lehívás" gombra kattintással szerezheti be meg a Termék/Szolgáltatás kedvezményes igénybe vételére jogosító kupont. A lehívott kuponon található egyedi kupon-azonosító kód adott partnernél történő bemutatása, bemondása, a nyomtatott kupon átadása alapján vehető igénybe. A kupon felhasználását minden esetben az adott kedvezményadó partner szolgáltatói szerződésében foglalt módon, az TreeMission rendszerébe be kell rögzíteni.

Ezzel biztosítva a vásárlások utáni támogatási összegek elszámolásának alapját. A felhasznált kupon TreeMission rendszerbe történt berögzítését követően a vásárló és a kedvezményadó is e-mail-es értesítést kap. Ez történhet azonnali vagy kötegelt adatfeldolgozást követően időben csúsztatva és az adott időszakra vonatkozó összes kupontranzakciós adat együttes átküldésével.

 

2.2.2 A Weboldal használatával kapcsolatos egyéb kérdések

Felhasználó a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni.

Következésképp az oldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

Felhasználó kifejezetten felelősséggel tartozik az Egyesülettel szemben az Egyesület által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet Egyesületnek a Weboldal Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.

Felhasználó Egyesület előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni, politikai célú felhasználása szigorúan tilos. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Weboldalra feltöltött tartalmakat Egyesület felhasználja, többek között szerkessze, átalakítsa, másolja, terjessze.

Amennyiben az Egyesület tudomására jut bármilyen, a Felhasználó általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve adott esetben törölni.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos szokásait személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjteni lehet. Tudomásul veszi továbbá, hogy Következő Lépés a Weboldalon esetlegesen elérhető interaktív mikro-oldalakat, fórumokat moderálja. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen mikro-oldalak jogellenes használata esetén az Egyesület jogosult a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni és/vagy törölni.

Felhasználó köteles a regisztrált felhasználónevéhez kapcsolódó jelszavát titokban tartani és minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtenni avégett, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá a felhasználói fiókjához.

 

III. A Kupon és felhasználása

A kupon lehívást követően megkapott e-mailben található Kupon-kód jogosítja fel a Felhasználót a Szolgáltatás igénybevételére.

3.1 A Kupon leírása

A Kupon az alábbiakat tartalmazza:

  • A Szolgáltatás megnevezése,

  • A Szolgáltatást nyújtó Partner megnevezése, a Szolgáltatás nyújtásának (a Kupon beváltásának) helyszíne,A kedvezmény mértéke,

  • Egyedi azonosító szám, kupon-kód,

  • A Kupon érvényességi ideje (kezdő és végső időpont),

  • A Kupon felhasználásának legfontosabb szabályai.

 

3.2 A kupon felhasználása

A Kupon-kódot a Felhasználó a Kupon érvényességi ideje alatt jogosult az ott meghatározott Termék/Szolgáltatás kedvezményének igénybevételére felhasználni. Az érvényességi idő lejártát követően a Kupon többé nem használható fel.

A Kupon felhasználásakor a fizetést megelőzően a Felhasználó köteles értesíteni a Partnert/Partner képviseletében eljáró személyt (pl. pincér) arról, hogy TreeMission KUPON-t kíván a fizetéshez felhasználni.

A Kupon készpénzre nem váltható. Más akcióval össze nem vonható.

A Kupon átruházható harmadik személyekre. Ebben az esetben azonban mind Következő Lépés, mind a Partner kizárják felelősségüket a Felhasználó irányába a Kupon harmadik személyek által való jogosulatlan felhasználása miatt.

 

IV. Szellemi tulajdon

A Weboldal és a Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra az Egyesület, illetve adott esetben Partnerei kizárólagos tulajdonát képezi. A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.

A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, tovább értékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag az Egyesület előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges. A TreeMission logót és egyéb védett szerzői jogi tartalmakat tartalmazó Egyesület jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint történő felhasználása külön írásbeli engedély nélkül is lehetséges.

Következő Lépés szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

 

V. A felelősség korlátozása

Tekintettel arra, hogy az Egyesület a Weboldalon termékeket/szolgáltatásokat népszerűsít, a Partnerei által meghatározott Termékek/Szolgáltatások minőségéért nem tartozik felelősséggel. Amennyiben a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználót bármilyen kár érné, úgy ezzel kapcsolatos valamennyi felelősségét kizárja, Felhasználó kárigényével kizárólag a Partnerhez fordulhat.

Az Egyesület nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. Egyesület nem terheli felelősség a Felhasználó által a Weboldal használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. Felhasználó felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Weboldal használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére.

Az Egyesület a Szolgáltatások leírását teljes mértékben a Partnerei által nyújtott információ változtatás nélküli közlésével készíti el, így amennyiben a leírt és a valós Szolgáltatás között különbség van, az ebből eredő kárért való felelősség kizárólag a Partnert terheli.

 

VI. Adatkezelés

A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért az Egyesület a Felhasználó személyes adatait csak az adatkezelési szabályzatban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

A Felhasználó által megadott személyes adatok közül az Egyesület csak azokat az információkat használja fel, amelyek a Felhasználó azonosításhoz szükségesek annak érdekében, hogy a tájékoztatást kaphasson a TreeMission fejlesztéséről, szolgáltatásairól a Weboldalon elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, valamint a Egyesület hivatalos értesítéseiről.

A Felhasználóról az Egyesület által nyilvántartott adatok, az Egyesület által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a Felhasználó és Egyesület, vagy a Felhasználó és a Partner között felmerülő kérdések, viták megoldására. Felhasználó az profiloldalán megadott adatait a regisztrációt követően módosíthatja, ebben az esetben azonban Egyesület az adatvédelmi szabályzata alapján, a felhasználói jogosultság ideje alatt tárolja a Felhasználó korábbi adatait.

Egyesület garantálja, hogy a Felhasználók személyes adatait a hatályos jogszabályok tiszteletben tartásával, az Adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezeli. Partner kuponfelhasználás ellenőrzésekor a Felhasználók nevét és az általuk lehívott kupon(ok) egyedi azonosító számát, vagy az azonosító egy részét kapja meg, kizárólag a Felhasználó beazonosítása és a visszaélések elkerülése végett.

 

VII. Alkalmazandó jog

Jelen Felhasználási Feltételekre a magyar jog szabályai alkalmazandók. Amennyiben a Felhasználási Feltételek valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érint a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe.

VIII. Jótállás, szavatosság, panaszkezelés

 

7.1 Egyesület a Weboldalon kommunikált kuponok tekintetében minden esetben promóciós szolgáltatóként jár el és a Partner által értékesített szolgáltatásokért nem tartozik sem jótállási, sem szavatossági kötelezettséggel.

 

7.2  Egyesület az esetlegesen felmerülő panaszokat a hatályos jogszabályok figyelembe vételével ügyfélszolgálatán kezeli.

 

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefonon: 06204699826 (munkanapokon 8-18 óráig)

E-mailen: 

 

7.3. Panaszkezelés és minőségi kifogások kezelése során Következő Lépés a fogyasztóvédelmi törvény, a Polgári Törvénykönyv, illetve jelen ÁSZF rendelkezései alapján jár. Következő Lépés a beérkezett panaszokra a lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszol.

 

 

7.4 Amennyiben Igénybe Vevő panaszának békés rendezésére tett kísérlet nem járt eredménnyel, Igénybe Vevő jogosult vitás eset rendezésének igényével békéltető testülethez, vagy bírósághoz fordulni, a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok sérelmének gyanúja esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz (NFH) intézhet bejelentést.

 

VIII. Szellemi tulajdon

 

8.1 A Weboldal és a Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra a Következő Lépés, illetve adott esetben Partnerei kizárólagos tulajdonát képezi. A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül, és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.

 

8.2 A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, továbbértékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag a Egyesület előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges. A TreeMission logót és egyéb védett szerzői jogi tartalmakat tartalmazó TreeMission jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint történő felhasználása külön írásbeli engedély nélkül is lehetséges.

 

9.3 Egyesület szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

 

IX. A felelősség korlátozása

 

9.1 Egyesület nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért. Következő Lépés minden lehetséges eszközzel megpróbálja megakadályozni, hogy a Weboldalt vírusok vagy kártevők támadják meg. Következő Lépés -t nem terheli felelősség az Igénybe Vevő által a Weboldal használata során, az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. Igénybe Vevő felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Weboldal használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére.

 

9.2 Egyesület az Ajánlatban szereplő leírást, ahol közvetítőként jár el, teljes mértékben a Partnerei által nyújtott információ változtatás nélküli közlésével készíti el, így amennyiben a leírt és a valós szolgáltatás vagy termék-jellemző között különbség, eltérés van, az ebből eredő kárért való felelősség a Partnert terheli feltéve, ha Egyesület bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható.

 

X. Alkalmazandó jog

 

Jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai alkalmazandók. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érint a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe.

1./ AZ EGYESÜLET NEVE:
TreeMission Klíma- és Környezetvédő Innovációs Egyesület (továbbiakban: Egyesület)
2./ AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE:
7678 Abaliget, Rózsadomb 34.
3./ AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE:
- Klíma- és környezetvédelmi eszközök, módszerek és technológiák fejlesztése, képviselete, terjesztése.
- Tájékoztatók, képzések szervezése és lebonyolítása. Ezekhez kapcsolódó anyagok tervezése, kivitelezése és
terjesztése.
- Szolgáltatások, termékek és támogatások nyújtása, közvetítése a tagok, a társadalom tagjai és együttműködő
partnereink részére.
- Együttműködések erősítése és a pazarlások csökkentése a tagok, a társadalom tagjai és együttműködő partnereink
körében.
Az Egyesület e célokat jelen Egyesület formájában valósítja meg.
Az Egyesület alaptevékenysége: Klíma- és környezetvédelmi eszközök, módszerek és technológiák fejlesztése,
képviselete, terjesztése.
Az Egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,
nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy.