Felelősségbiztosítót felelősen váltani 2_2

A kötelező biztosításokkal kapcsolatos tudnivalókat osztja meg önökkel a környezettudatos UNION Green Team csapata. Most bemutatjuk a felelősségbiztosító váltásának folyamatát.

(Az előző fejezet ide kattintva olvasható.)

UNION KGFB

A felmondás

A törvény értelmében a kötelezőt a biztosítási évfordulóra, azt 30 nappal megelőzően lehet írásban felmondani, ellenkező esetben a szerződés úgynevezett "díj-nemfizetés" miatt szűnik meg.

Ennek elkerülése érdekében a következőket tegyük:

  • Írjuk meg jelenlegi biztosítónknak – a rendszám és biztosítási kötvényszám megjelölésével –, hogy szerződésünket a biztosítási évfordulóra felmondjuk.

  • A felmondást levélben, telefaxon vagy személyesen juttassuk el a biztosítóhoz. Ha levélben küldjük el, mindenképpen tértivevényes küldeményként az említett határidő figyelembevételével postázzuk, ha pedig személyesen adjuk le a biztosító ügyfélszolgálatán, saját példányunkon vetessük át az ügyintézővel.

Az új szerződés megkötése

Akár a felmondást megelőzően, akár azt követően mehetünk az újonnan választott biztosítóhoz szerződést kötni. Az ajánlat kitöltésekor nyilatkoznunk kell arról, hogy két éven belül volt kötelező biztosításunk, ami az előző biztosítónál megszűnt. Ezzel az új szerződést meg is kötöttük.

A kártörténeti igazolás

A kártörténeti igazolást az új biztosító szerzi be a Kártörténeti Nyilvántartásból. Az autós szerződéskötéskor köteles megadni – a rendszám és az előző biztosító neve mellett – az előző biztosítási kötvényszámát, valamint a Kártörténeti ügyfél azonosítóját* is. Ha az adatok megadása során az autós tévesen, pontatlanul adja meg az adatokat – pl. elírja a kötvényszámot –, akkor az új biztosító levélben kéri tőle az adatok pontosítását. Amennyiben az autós ezt nem teszi meg a szerződés kezdetét követő 60. napig, az új biztosító A0 kategóriába sorolja. Ha az autós szándékosan helytelen adatokat közöl, akkor az új biztosító köteles a legrosszabb, malus 4 kategóriába sorolni.

*A Kártörténeti ügyfél azonosítót a Kártörténeti Nyilvántartó Rendszer hozza létre és minden ügyfél esetén egyedi, az azonosítót a biztosítók az index értesítő és törlés értesítő leveleken kötelesek közölni az ügyféllel.

Kedvezményekért és szakmai információkért hívja az UNION Green Team tanácsadóit!

Kérem, küldjenek a biztosítás felmondásához szükséges nyomtatvány mintát!

Keressen bennünket! Visszahívjuk.

#kgfb #környezettudatos #UnionGreenTeam

Kiemelt hírek
Hírek