ZÖLD ÚT A JÖVŐBE

A TreeMission Egyesület „Zöld út a jövőbe rezsimentesen, egészségesen” programja segít Önnek abban, hogy az eddig rezsire (fűtés, hűtés, melegvíz, áram) kifizetett pénze a jövőben a családi kasszát gyarapítsa.


MAGYARORSZÁGON ELÉRHETŐ EURÓPA EGYIK LEGKEDVEZŐBB ENERGIAHATÉKONYSÁGI RÉSZLETFIZETÉSI PROGRAMJA

NULLÁZZA LE REZSIKÖLTSÉGEIT PÁLYÁZATI FORRÁSBÓL

 

INGYEN

FŰTÉS

Fűtsön Önnek a Nap – különböző alternatívákon keresztül! 
Személyre szabott fűtés klímával energiatakarékosan

INGYEN

HŰTÉS

Hűtsön Önnek a Nap! Személyre szabottan az Ön ingatlanjára jön létre a legmodernebb hűtési technológiák alkalmazásával.

INGYEN

MELEGVÍZ

Szolgáltasson Önnek a Nap! A használati melegvíz biztosítása tárolós vagy átfolyós rendszerrel az Ön igényeihez szabva.

INGYEN

AUTÓTÖLTÉS

Elektromos autótöltés napenergiával, a legmodernebb technológiával, kényelmesen és környezetbarát módon. 

PÁLYÁZATI

FORRÁS

Saját forrás: minimum 10%

Hitelösszeg: magánszemélyek esetében 500.000 – 10.000.000 Ft.

Kamat: évi fix 0%.

Futamidő: maximum 20 év.

Fedezet: magánszemélyek számára 5 millió Ft hitelösszegig nem szükséges biztosíték (nincs jelzálog bejegyzés).

A támogatás az alábbi feltételek függvényében igényelhető.

- Családi ház, társasház (4-6 lakás), nyaraló vagy tanya ingatlan tulajdonosa vagyok, amiben nem szeretnék rezsit fizetni.

- Nem tudok KHR (BÁR lista) érintettségemről.

- Igazolható jövedelemmel rendelkezek.

KINEK

AJÁNLJUK

 

ÖN MELLETT A TELJES FOLYAMATBAN

1.

ELŐZETES KALKULÁCIÓ

Egyszerű, gyors előkalkulációnk segítégével pontos képet kaphat az energetikai fejlesztés pályázatból finanszírozható költségeiről és az átfutási időről.

2.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Az előkalkuláció alapján már könnyen létrehozható a személyre szabott megbízás, ami magában foglalja a teljes folyamat komplett menedzselését.

3.

PÁLYÁZATI

ANYAGOK

Szakértői csapatunk az előzetes műszaki felmérések alapján elkészíti Önnek a teljes pályázati anyagot és lemenedzseli a teljes folyamatot a benyújtástól, a lezárásig.

4.

MŰSZAKI

KIVITELEZÉS

A műszaki kivitelezést a komoly referenciákkal bíró, jól felszerelt kivitelezői csapatunk végzi. Felméri, beépíti, üzembe állítja a teljes rendszert. 

5.

PÁLYÁZAT

LEZÁRÁSA

A megismerkedéstől a pályázat hibátlan záró dokumentációjának kézhezvételéig végikísérjük. Fontosnak tartjuk, hogy ügyfeleink mellett legyünk minden szükséges pillanatban. 

TÉNYEK ÉS TUDNIVALÓK A NAPELEMES RENDSZEREKRŐL

 • Milyen célokra kérhető forrás?

  A Hitelprogram célja a lakossági szektor épületenergetikai beruházásaihoz szükséges forrás biztosítása lakóépületek energiahatékonyságának növelése valamint lakóépületekhez kapcsolódó megújuló energiaforrás kiépítésének érdekében. A támogatható tevékenységeket a termékleírás tartalmazza.

  1.

 • Mire használható a hitel?

  Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek esetén

  • fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése

  • fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek (ajtó és ablak) cseréje / energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése

  • az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

  • fűtési és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése

  • hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagy hatásfokú berendezésekre (pl. kondenzációs kazánok beépítése)

  • hőleadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje (pl. felületfűtés kialakítása)

  Szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése

  • automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése

  • hővisszanyerő berendezés korszerűsítése

  • meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

  • fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje

  • világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energiamegtakarítást eredményeznek

  Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek esetén

  • napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület használatimelegvíz-igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre

  • brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és használatimelegvíz-igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából

  • napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület

  • villamosenergia-ellátásához

  • földhő-víz, víz-víz, levegő-víz hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

  • A részletes feltételeket a termékleírás tartalmazza

  2.

 • Milyen fedezetet kér a Bank, illetve milyen arányban lehet ezt figyelembe venni?

  Természetes személy kölcsönfelvevő esetén 5 millió forint kölcsönösszegig biztosíték adása nem szükséges. 5 millió forint kölcsönösszeget elérő, vagy azt meghaladó Kölcsön esetén a tőkekitettség legalább 50%-a az elvárt fedezettség mértéke.

  Társasház és lakásszövetkezet kölcsönfelvevő esetén a tőkekitettség legalább 20%-a az elvárt fedezettség mértéke.

  Természetes személyek esetén a korszerűsítéssel érintett ingatlant kötelező a fedezeti körbe bevonni, amennyiben a Kölcsön összege az5 millió forintot eléri, vagy azt meghaladja. A biztosítéki formák közül elfogadható az ingatlanon alapított jelzálogjog, a fizetésiszámla-követelésen alapított óvadék, illetve társasházak és lakásszövetkezetek esetében a követelésen alapított zálogjog is.

  3.

 • Mi a különbség az Otthon Melege Program és a Hitelprogram között?

  Az Otthon Melege Program vissza nem térítendő támogatást nyújt az arra pályázóknak. A Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitelprogram pedig hitelt nyújt az érdeklődőknek, amelyet (rendkívül kedvező feltételekkel) vissza kell fizetniük az érdeklődőknek.

  Az Otthon Melege Program (OM) és az MFB Lakossági Hitelprogramja egymástól teljesen független támogatási forma, melynek végső célja ugyanaz, vagyis, hogy a lakóépületek energiahatékonysági felújításai meg tudjanak valósulni. A két program eltér egymástól forrásban (az OM hazai forrás, a hitel EU forrás), annak típusában (visszatérítendő (VT) és vissza nem térítendő (VNT)), valamint eljárási rendjében, támogatási intenzitásában egyaránt.

  4.

 • Mit jelent az utófinanszírozás? Egyáltalán az lesz?

  Az eljárási rend (ER) a folyósítás feltételeinél az utófinanszírozásra vonatkozóan az alábbi előírásokat tartalmazza:
  A Végső Kedvezményezett (VK) köteles az Ügyfél Lehívási Értesítéshez csatolni a folyósítani kért kölcsönösszeg felhasználási céljaként a Projekthez kapcsolódó számlá(ka)t, több számla esetén pedig ezek összesítőjét is. Készpénzfizetési számla a kölcsönösszeg 10%-áig, de maximum nettó 1,5 millió Ft összegig fogadható el, és kizárólag utófinanszírozás keretében szolgálhat a folyósítás alapjául. csak kisösszegű (nettó 300 ezer Ft alatti) kifizetések esetén, utófinanszírozás keretében szolgálhat a folyósítás alapjául. A Készpénzfizetési számlákra vonatkozó összegbeli korlátozás az önerő igazolására benyújtott számlákra is irányadó. Utófinanszírozás esetén az Ügyfél Lehívási Értesítéshez a Végső Kedvezményezett köteles csatolni az Ügyfél Lehívási Értesítés alapját képező számla/számlák teljes kiegyenlítését igazoló dokumentumot, amely nem készpénzzel történt fizetési esetén a Számv. tv. előírásainak megfelelő bankszámlakivonatot jelenti. Készpénzzel történt fizetés esetén a készpénzfizetési számlán kívül további dokumentum csatolása nem szükséges.

  A számlák utófinanszírozásban történő elszámolására – a számlák egy csomagban történő benyújtásával – legfeljebb két alkalommal van lehetőség, legfeljebb összesen a Kölcsön 50%-a erejéig. Ebben az esetben a folyósítás a Végső Kedvezményezett fizetési számlájára történik.

  Utófinanszírozásra tehát lehetőség van, de ahogy az előzőekből is kitűnik, meghatározott szabályok mellett. A finanszírozás másik formája a szállítói finanszírozás. Ebben az esetben a folyósítás közvetlenül a szállító számlájára történik. Ebben az esetben a végső felhasználónak nem kell előre kifizetnie a számlákat.

  5.

 • Igényelhető-e a hitel abban az esetben, ha van már jelzálog a házon?

  Igen, feltételekkel. Az Eljárási Rend (ER) alapján:

  A jelzálogjog-fedezetet az MFB Zrt. Ingatlanon a következő feltételekkel fogad el:

  A per-, teher- és igénymentes Ingatlan mint főszabály alól kivételt képez olyan Ingatlan elfogadása, amelyet első ranghelyi jelzálogjog, valamint annak biztosítására feljegyzett elidegenítési és terhelési tilalom terhel. Az MFB Zrt. így olyan első ranghelyen terhelt Ingatlant is elfogad fedezetként, amelyen másodhelyi jelzálogjogot tud alapítani.

  Az Ingatlan terhelhetősége kapcsán az alábbiak szerint jár el az MFB Zrt.:

  1. A befogadási érték az értékbecslő által elkészített, a Közvetítő által elfogadott értékbecslésben megállapított forgalmi érték.

  2. Az Ingatlan fedezeti értékéből levonásra kerül a már bejegyzett megelőző zálogjog(ok) 110 %-on figyelembe vett értéke.

  3. Az MFB Zrt. által nyújtott Kölcsön fedezeti értékeként ez a különbség vehető figyelembe (fedezeti érték - megelőző jelzálogjog(ok) értékének 110%-a= MFB Zrt. által figyelembe vehető fedezeti érték).

  Természetes személy hitelfelvevő esetén 5 M HUF hitel felett mindenképpen bevonásra kerül a beruházás tárgyát képező ingatlan, még akkor is, ha annak terheltsége miatt fedezeti érték nem rendelhető hozzá. Ebben az esetben az 50%- os fedezettségi előírást kiegészítő ingatlanbiztosíték/óvadék nyújtásával kell kielégíteni.

  6.

 • Korhatárhoz kötött-e a hitel?

  Igen, feltételekkel. Az Eljárási Rend (ER) alapján:

  A jelzálogjog-fedezetet az MFB Zrt. Ingatlanon a következő feltételekkel fogad el:

  A per-, teher- és igénymentes Ingatlan mint főszabály alól kivételt képez olyan Ingatlan elfogadása, amelyet első ranghelyi jelzálogjog, valamint annak biztosítására feljegyzett elidegenítési és terhelési tilalom terhel. Az MFB Zrt. így olyan első ranghelyen terhelt Ingatlant is elfogad fedezetként, amelyen másodhelyi jelzálogjogot tud alapítani.

  Az Ingatlan terhelhetősége kapcsán az alábbiak szerint jár el az MFB Zrt.:

  1. A befogadási érték az értékbecslő által elkészített, a Közvetítő által elfogadott értékbecslésben megállapított forgalmi érték.

  2. Az Ingatlan fedezeti értékéből levonásra kerül a már bejegyzett megelőző zálogjog(ok) 110 %-on figyelembe vett értéke.

  3. Az MFB Zrt. által nyújtott Kölcsön fedezeti értékeként ez a különbség vehető figyelembe (fedezeti érték - megelőző jelzálogjog(ok) értékének 110%-a= MFB Zrt. által figyelembe vehető fedezeti érték).

  Természetes személy hitelfelvevő esetén 5 M HUF hitel felett mindenképpen bevonásra kerül a beruházás tárgyát képező ingatlan, még akkor is, ha annak terheltsége miatt fedezeti érték nem rendelhető hozzá. Ebben az esetben az 50%- os fedezettségi előírást kiegészítő ingatlanbiztosíték/óvadék nyújtásával kell kielégíteni.

  7.

 • Mennyi a törlesztő részlet, ha x összeget szeretne igényelni?

  Mivel a hitelnek 0%-os kamata van, így a törlesztőrészlet számítása: felvett hitelösszeg/futamidő hónapokban (a türelmi idő és a rendelkezésre tartás hónapjait le kell vonni a futamidő hónapjaiból, így előfordulhat, hogy 2,5 évig akár törleszteni sem kell).

  Az Eljárási Rend (ER) az alábbi rendelkezést is tartalmazza:
  Felhívjuk a TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖLCSÖNFELVEVŐK figyelmét, hogy a nyújtható kölcsön összegének megállapításakor az MFB Zrt. figyelembe veszi a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendeletben meghatározott jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatót (JTM). A JTM-et a havi adósságszolgálat és az igazolt havi nettó jövedelem hányadosaként kell kiszámítani.

  8.

 • Kik vehetik igénybe a hitelt?

  Kölcsönfelvevő lehet természetes személy, társasház, illetve lakásszövetkezet.

  Természetes személy esetén a kölcsönfelvevő nagykorú, cselekvőképes, magyar adóazonosító jellel rendelkező magyar állampolgár, vagy legalább egy éve magyarországi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az Európai Gazdasági Térség valamely más tagállamának olyan állampolgára, aki a korszerűsítésre kerülő, lakóhelyként szolgáló ingatlan (rész)tulajdonosa, feltéve, hogy az érintett ingatlan a Kölcsönfelvevő állandó lakóhelye vagy ideiglenes tartózkodási helye.
  + feltétel:
  Amennyiben a hitelfelvevő a futamidő lejártakor betölti vagy már betöltötte a 75. életévét, Adóstárs bevonása kötelező. Az ilyen Adóstárs a futamidő lejáratakor a 75. életévét nem töltheti be.

  9.

© 2016 minden jog fenttartva készítette: kovetkezolepes.hu

NAIH Nyilvántarási szám: NAIH-105458/2016

1./ AZ EGYESÜLET NEVE:
TreeMission Klíma- és Környezetvédő Innovációs Egyesület (továbbiakban: Egyesület)
2./ AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE:
7678 Abaliget, Rózsadomb 34.

3./ ADÓSZÁM:

18512403-1-02

 • Facebook - Grey Circle
 • Instagram - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Google+ - Grey Circle
Oxymanó Program - A zöldebb jövőért